ALUS. ÖELDIS. LAUSE LAIENDAMINE

1. Märgi ära alus ja öeldis! Tõmba alusele alla sirge joon ja öeldisele laineline joon!

ÄIKE.

Tuuled vaikivad, ükski leht ei liigu, ükski lind ei laula. Inimesed panevad majade aknad kinni. Paksud sinimustad pilved roomavad üles taevale. Lapsed lõpetavad tänaval mängimise. Nad lähevad igaüks oma koju. Koerad otsivad varju, kanad kaovad kuuri alla. Inimesed tõttavad põllult koju. Tänav on nagu surnud. Ja siis hakkab korraga tuul puhuma. Tolm lendab majade kõrguselt. Paberiräbalad lendavad õhus. Tuleb vihm, vehivad välgud, kärgib kõu.

Märkus.

Alus ja öeldis on lause pealiikmed; teised sõnad lauses on lause kõrvalliikmed.

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 131.

2.Laienda lauseid.

Pille jookseb.

........................................................................................................................

Vihma sajab.

........................................................................................................................

Tuli põletab.

.......................................................................................................................

Päev algab.

......................................................................................................................

Karlsson lendab.

......................................................................................................................