Kirjuta lünka koma või ja.

 

Karu ...... hunt on metsloomad. Kana ...... part ...... hani on kodulinnud.

Tallinn ...... Tartu ...... Pärnu ...... Haapsalu on linnad. Jüri laulab ......

vilistab ...... õngitseb ...... ujub. Irja on hoolas ...... viisakas ......

sõnakuulelik. Haned ujuvad...... lendavad ...... käivad. Esmaspäev ......

teisipäev ...... kolmapäev ...... neljapäev ...... reede on äripäevad. Koer

haugub ...... uriseb.

 

Vali sulgudest sobiv öeldis.

 

Puusepp (hööveldas, puuris, saagis) ............................. auku. Sportlane

(hüppas, jooksis, tõukas) ............................. sajameetrijooksu. Jard on

(pikem, lühem, niisama pikk) ............................. kui meeter. Kellapõrin

(äratab, ärkab, suigutab) ............................. unest. Porgand on (juurvili,

mari, puuvili) .............................