KÜSI- JA HÜÜDLAUSED.

1. Loe laused nii, nagu nõuab lause lõpus olev märk.

Tere hommikust! Tere õhtust! Nägemiseni! Aitäh! Palju õnne! ..........................

Tule siia! Pese käed puhtaks! Ava aken! ...........................................................

Ära jookse tänavale! Ei tohi tulla! .....................................................................

Oi, kui ilus! Küll on kallis! ...............................................................................

Kirjuta, kas need laused väljendavad soovi, imestust, keeldu või käsku.

 

2. Pane lause lõppu õige märk. Loe kahekõnet(tulpade kaupa)nii, nagu nõuavad märgid lause lõpus.

Too vett Õlekõrrega Tee teravaks
Millega Õlekõrs pikk Millega
Kruusiga Lõika lühemaks Tahuga
Ei saa, kruus katki Millega Tahk kuiv
Paranda ära Noaga Too vett
Millega Ei saa, nuga nüri Millega

 

3. Kirjuta 5 keeldu või käsku liikluse kohta.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................