LÕPETA LAUSE.

Nummerda tegevus vastavalt ametile. Lõpeta lause sobiva sõna või väljendiga.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fotograaf

Sportlane

Inspektor

Kirurg

Kombainer

Karikaturist

Professor

Pagar

Reporter

Direktor

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

kontrollib

joonistab

koristab

küpsetab

intervjueerib

opereerib

pildistab

uurib

juhatab

treenib

esitatud dokumente.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................