LÕPUMÄRGID.

Leia lausete piirid. Pane õiged lõpumärgid.

KÖÖGIS PÕLES TULI MILLAL ISA KOJU JÕUDIS KUIDAS TA

VÄRAVAST NII MÄRKAMATULT SISSE SAI MAJA UKS KÄIS

SILJA KARGAS PÜSTI SAMMUD LÄHENESI JA TULID OTSE

TEMA POOLE KAS SEE ON INDREK MIS TAL KAVAS ON MIS

NÜÜD KÜLL SAAB OLEKS ISA OMETI SIIN TULIJA OLI

HOOPIS ISA

"MARSS TUPPA KAS SA KAVATSED SIIN ÖÖ LÄBI VALVATA

OLE OMETI MÕISTLIK NII EI SAA KA MINA MAGADA "

 

Kriipsuta läbi.

a) kolm siduvat sõna, mis reeglisse ei sobi:

Koma ei kasutata siduvate sõnade aga, ega, ehk, et, ja, ning, sest, või ees.

b) kolmest vastusest kaks väära vastust:

Kui lause väljendab käsku või keeldu, on selle lause lõpus hüüumärk / küsimärk / punkt.