1. Tõmba öeldisele joon alla ja pane lause lõppu sulgudesse vastav küsimus!

MEIE MUKI.

Järve kaldal oli väike popsimajake(..........................). Seal elutses kehv lesknaine oma laste Uno ja Virvega(............................). Üle järve paistis nende endine kodu(............................). Seal olid nad rõõmsalt elanud üle kümne aasta(............................). Aga siis suri isa(............................). Ema pidi varsti müüma talu ja asuma lastega siia popsimajakesse(............................). Peagi hakkas neid siin puudus ja häda kimbutama(............................). Ema murdis küll tööd teha(............................). Kolm suud tarvitasid aga rohkesti(............................). Naisterahva jõud oli nõrk nende toitmiseks(............................). Sõrmed puutusid ikka sagedamini põhja(............................). Endisest talust kolis siia ka Muki nimeline õuekoer(............................). See oli Uno ja Virve truu mänguseltsiline(............................). Ta viibis alati hea meelega laste juures ja kaitses neid hädaohu eest(............................).
M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H: Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 131.

2. Laienda lausid.

1. Ema tegi; 2. Muki armastas; 3. Uno ja Virve mängisid; 4. Maja oli.

1. ...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. ...................................................................................................................

...................................................................................................................