1. Öeldistele tõmba joon alla.

KORSTNAPÜHKIJA PEETER.

Elas kord noor korstnapühkija, nimega Peeter. Ta oli väle ronija, nagu kõik noored korstnapühkijad; peale selle oli ta veel tubli ujuja, jooksja ja naljategija. Mõnikord pilkasid ta sõbrad teda ja kahtlesid tema võimetes. Ta tahtis pilkajaid karistada. Sõbrad ei osanud ujuda, seda teadis Peeter. Ta soovitas sõpradele joosta koos võidu üle jõe kasvava puuni. Ettepanek võeti vastu, sest poisid teadsid, et jõgi ei ole sügav. Jooks algas. Peeter ise hoidis ennast tagasi, sõbrad aga jooksid, mis võisid. Jooksjad jõudsid jõeni ja hüppasid sisse. Suure vihma järel oli vesi jões aga tõusnud ja jõe põhi kadus poiste jalgade alt. Nüüd oli korstnapühkijal küllalt tegemist, et pilkajaid jõest välja tuua.

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 152.

2. Kirjuta tekstist välja kõik omadussõnad ja tee nendega oma laused.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................