PUNKT, KÜSIMÄRK JA HÜÜUMÄRK

Kirjuta lünka täht, kus vaja ning pane lause lõppu õige kirjavahemärk.

Pa....di on täidetud sulgedega Ke....da tä....na lõunaks suppi   Meie

sõidame järvel pa....diga  Mi....nu sõber ko....lis New Yorki   Ke....da sa

o....tad  Ära mängi tu....ega  Ti....a on metall   Idatu....lega tu....leb vihma

Jä....gu se.... jutt meie teada  Kä....gu ku....kub ka....sikus   Mü....rsepad

sa....vad head palka  Vanker mü....riseb tä....navakividel   Ku....ri Mu....ri

on ku....ri all  Kö....gis me keedame sö....ki  Ti....na on tüdruku ni....mi

 

Pane iga lause lõppu punkt, hüüumärk või küsimärk.

Kukk laulab Tulge ruttu tuppa Isa töötab aias Oi seda lõbu Kumb teist

on vanem Ära kuku Minu noorem vend mängib õues oma sõpradega

Mitmekesi nad seal mängivad Mina lähen homme kooli Kas koolitöö on

juba tehtud Ei ole Hakka otsemaid õppima Varblane istub simsil Linda

kammib juukseid Ära viida aega

 

Pane lause lõppu õige kirjavahemärk.

Kas karjas käisid
Ega ma siis kirikus käinud
Kas hunt ka karjas käis
Ega ta käimata jätnud
Kas ta kedagi ära ka viis
No ega ta juurde ei toonud
Kas koer talle järele jooksis
No ega ta ees ei jooksnud
Kas sa teda ka hurjutasid
No ega ma tagasi ei kutsunud