ÜLESANDEID KORDAMISEKS

1. Teisenda.

1 h 24 min = ………………min 3 h 59 min = ………………min
24 h = ………………….ööpäev 6 ööpäeva = …………….. h
4 ööpäeva = ………………. H 4 h 36 min = ………………min
1 aasta = ………….kuud 36 kuud = …………….a

2. Arvuta kirjalikult.

8400 : 3 =………………. 60404 : 2 =………………

 

 

 

241 x 3 947 x 3 493 x 30 796 x 4

 

3. Lahenda tekstülesanne.

Mari on käinud koolis 431 päeva, aga tema sõbranna Marita on käinud 340 päeva. Kui suure summa moodustab Mari ja Marita koolis käidud päevad? Mitu päeva on Marita vähem koolis käinud?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..................................................