KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA

848
808
735
516
912
:
:
:
:
:
8
4
7
5
3
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
535
963
612
756
810
:
:
:
:
:
5
9
2
7
4
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
618
840
601
545
216
:
:
:
:
:
6
8
3
5
2
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
954
742
320
530
824
:
:
:
:
:
9
7
3
5
8
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
630
936
428
540
414
:
:
:
:
:
6
9
4
5
2
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
616
918
642
864
721
:
:
:
:
:
3
9
6
8
7
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......

 

141
113
196
187
163
·
·
·
·
·
·
7
6
5
3
4
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
412
564
575
744
976
:
:
:
:
:
4
3
5
6
8
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
4
3
7
5
9
·
·
·
·
·
7
3
5
8
3
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
648
742
915
873
968
·
·
·
·
·
6
7
5
3
4
=
=
=
=
=
.......
.......
.......
.......
.......
2
7
4
6
3
·
·
·
·
·
497
138
244
166
198
=
=
=
=
=
........
........
........
........
........
5
8
4
2
7
·
·
·
·
·
175
123
178
358
119
=
=
=
=
=
........
........
........
........
........