KORRUTAMINE ‹HEKOHALISE ARVUGA.

 

4 2102 + 862 = ............
         
       
         
         
+        
         
15794 - 2 4234 = ............
         
       
         
           
-          
           
9 701 - 5906 = ............
       
     
       
         
-        
         
82376 + 3 5302 = ............
         
       
         
           
+          
           
5 6010 - 2 9434 = ............
         
       
         
         
       
         
         
-        
         
1014 + (2 434 - 528) = ............
       
     
       
       
-      
       
         
+