NULLIDEGA LÕPPEVATE ARVUDE KORRUTAMINE

 

1. Arvu korrutati algul 5-ga, siis korrutati tulemust veel 10-ga. Millega sai arv korrutatud?

 

2. Arvu korrutati esiteks 8-ga, siis korrutati tulemust veel 100-ga. Millega sai arv korrutatud?

 

3. Lennuk lendas Moskvast Tallinnasse keskmise kiirusega 215 km tunnis. Kui kaugel on lennuk Tallinnast 4 tundi pärast väljalendu Moskvast, kui Tallinna ja Moskva vaheline kaugus on 900 km?

 

4. Kuidas korrutada arvu 70-ga, (700-ga, 7000-ga, 70 000-ga, 700 000-ga)?

 

5. Mõtle ja kirjuta vastused punktiirjoonele.

1) Mitu kümnelist saab tuhandelisest? .............................................
2) Mitu kümnelist saab sajatuhandelisest? .......................................
3) Mitu sajalist saab miljonilisest? ..................................................
4) Mitu tuhandelist saab miljonilisest? ...........................................

6. Lõpeta laused.

1) Kümneline korda sajaline annab ......................................
2) Sajaline korda sajaline annab........................................
3) Sajaline korda kümnetuhandeline annab .........................

7. Autokoormasse oli laaditud 35 kotti vilja, iga kott 100 kg raske. Kui tühja koti raskuseks arvestada 1 kg, kui palju oli autos siis puhast vilja?