ARVUTA!

 

1. Kahest asulast, mille vahemaa on 27 km, väljuvad üheaegselt teineteisele vastu 2 jalakäijat. Nad kohtuvad kolme tunni pärast. 1 jalakäija käib 4 km tunnis, missuguse kiirusega liigub teine jalakäija?

 

 

2. Üks traktor töötas nädala jooksul 60 h, teine 55 h. Teine traktor kulutas selle ajaga 35 l kütust vähem kui esimene traktor. Mitu l kütust kulutas kumbki traktor nädalas, kui nad tunnis kulutasid kütust ühepalju?

 

 

3. Mööda Volgat Kaasanist Volgogradini on 1264 km. Linnadest sõitsid üksteisele vastu 2 laeva. Üks neist sõidab 30 km/h, teine 5 km võrra vähem. Milline on nende vahemaa 2 h pärast?

 

 

4. Punktist A väljusid ühes ja samas suunas samaaegselt mootorrattur ja jalgrattur. Mootorratturi kiirus oli 60 km/h ja jalgratturil 14 km/h. Kui kaugel on nad üksteisest kahe tunni pärast? (Lahenda kahel viisil!)

 

 

 

5. Tööline ja õpilane peavad koos valmistama 1264 detaili. Tööline valmistab neid tunnis 30, kuid õpilane 5 võrra vähem. Nad töötasid 7 tundi. Mitu detaili jäi veel valmistada?