KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA

I. Triblingu tänava poisid ostsid 3 korvpalli ja 4 jalgpalli. Selgus, et korvpalli mass oli 620g ja iga jalgpalli mass 420 g. Vastan küsimustele.
Mitu grammi oli 3 korvpalli mass? ................................................

Mitu grammi oli 4 jalgpalli mass? .................................................

Mitu grammi oli kõigi pallide mass kokku?...................................
Mitu grammi oli ühe korvpalli mass suurem jalgpalli massist?

.................................................................................................
Mitu grammi oli 4 jalgpalli mass väiksem 3 korvpalli massist?

.................................................................................................
II. Koerarakendite kelkudele laoti 4 kasti toiduaineid ja 6 kasti muud varustust. Toiduaineid oli igas kastis 55 kg ja muud varustust igas kastis 47 kg. Julgete meeste retk põhja poole algas. Kirjutan iga tehte kohale küsimuse. Arvutan.

.................................................................................................

4 · 55 = ...........

.................................................................................................

6 · 47 = ...........

.................................................................................................

4 · 55 + 6 · 47 = ...........

.................................................................................................

55 - 47 = ...........

.................................................................................................

6 · 47 - 4 · 55 = ...........