Emakeele osaoskuste arendamine IV klassis.

Testküsimused raamatu Mary Poppins analüüsimiseks.

1. Kirjelda Blankside maja! - lk. 7

2. Mitu last oli Blankside perel? Nimed?

(Michael, Jane, John, Barbara)

3. Mary Poppins meeldis Blankside perele sellepärast, et…-lk.19

Mister Blanksile… (ei takistanud liiklust)

Missis Blanksile… (moodne)

Robertson Anyle… (1 p. kingi, harjas ise)

Missis Brill ja Allen… (kanget teed)

4. Mary Poppinsil oli alati kaasas, kui ta välja läks……- lk. 20

(vihmavari- papagoi kujul. Käepide; moodne - ilus välja näha)

5. Naerugaas - lae alla tiirlema - keerlema…………- lk. 37-42

6. Kes oli Andrew [Ändruu]? Iseloomusta teda!…..- lk. 44-47

Kirjuta lk. 51 otsene kõne vihikusse!

7. Punase lehma loo jutustas ……………..(Mary) siis, kui………………………..

valutas ………………………

8. Punane lehm tantsis sellepärast, et ………………………………………….......

(tal oli täht sarvede vahel)

9. Punase lehma tantsimine lõppes, kui ta oli …………………...

(üle kuu hüpanud) - lk. 66

10. Mary Poppins oli alati halvas tujus, kui …………………….

(tal oli kiire) - lk. 100

11. Meenuta loomaaia stseeni magamise ajal - lk.109

* loe veel! * jutusta!

(puurides inimesed; talitajad 4 karu, nokaga mütsid peas)

12. Läänetuul - Mary Poppins oli lubanud, et jääb niikauaks, kuni tuul

…………………………………………………...............................

13. Ema tõotas Michaelile, et ei…………………………………

14. Missis Brill leidis Jane padja alt väikese pakikese, milles

oli………………………………………………………………...

(nägemiseni………………., kohtume jälle)

Probleem: elu ilma Maryta - kirjelda olukorda (õpikus) - lk. 131

15. Pargis - tuulelohe. Mary tuleb lohega tagasi

· jutusta!

16. Mary Poppins hindas laste käitumist ………………………..

mõõtes. Ta ………………….laste käitumisega. - lk.152

17. Mary Poppinsi iseloomulik joon oli, et ta …………………………………………………… -lk.153-158

(ei seletanud iial midagi)

18. Nüüd lubas Mary Poppins jääda, kuni……………………….

-lk. 154

Michael avastas, et kett oli küllaltki…………………….-lk. 154

19. Miss E. andrew oli olnud -lk. 160

(mister B. hoidja)

20. Miss Andrewle [Ändruule] meeldis, ei meeldinud - õigele joon alla! Blankide

maja, lapsed ja M.P. Teda hüüti Püha Hirm sellepärast, et ta oli

……………………….(range) - lk. 160

21. Caruso oli …………………………………………..- lk. 173

(lõoke puuris, kelle miss Andrew kaasa tõi)

22. Miss Andrew tuli ja läks sellepärast, et …………………….

……………………………………………….. * loe - lk. 182

23. Jane ja Michael andsid taadi antud mündid ja 6 penni ……..

…………, sest ta oli miss Andrew……………… - lk. 184-185

(minema peletanud)

24. Kaminasimsil kandikupildil oli ühe poisi põlv kinni seotud,sest

…………………………………………….- lk. 196

(Jane nägi unes, et oli visanud teda värvikarbiga)

25. Poekaupadest ülejäänud raha eest osteti ……………………,

mille õiget valikut näitas oma …………………..- lk.119-120

(õhupallid; nimi)

26. ……… andis ………… küsimustele nupukaid vastuseid

(kass; kuninga) - lk. 245

27. Mida arvas miss Blanks Mary Poppinsist - lk. 212

( ta on nii täiuslik) * loe