Rakk


Rakk on kõige väiksem osake, millele on omane elutegevus ja mis võib elada iseseisvalt. Iga elus rakk kujutab endast suletud ja osaliselt sõltumatut üksust, mis on ümbritsetud rakumembraaniga. Lisaks sellele katab taimerakku rakukest. Rakus on tsütoplasma, milles asuvad rakutuum ja organellid. Erinevalt loomarakkudest sisaldavd taimerakud plastiide- kloro-, kromo- ja leukoplaste. Taimerakkudele on iseloomulikud ka suured vakuoolid, mis reguleerivad rakkude veesisaldust ja tekitavad neis siserõhu. Taimerakkude ja loomarakkude erineva ehituse tõttu on nende organismide aine- ja energiavahetus erinevad.
Uued rakud tekivad olemasolevatest rakkudest nende jagunemise tulemusena. Rakutuumas on kromosoomid, mis säilitavad ja kannavad edasi infot raku pärilike tunnuste kohta.