V KLASS
1. Tähelepanu, hädaolukord!

Emakeel

HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 1
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 2
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 3
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 4
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 5
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 6
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SILBITAMINE 7
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SULGHÄÄLIKUD. SILBITAMINE 1
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SULGHÄÄLIKUD. SILBITAMINE 2
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SULGHÄÄLIKUD. SILBITAMINE 3
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SULGHÄÄLIKUD. VÕÕRTÄHED 1
HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD. SULGHÄÄLIKUD. VÕÕRTÄHED 2
VÕÕRTÄHED 1
TÄIS- JA KAASHÄÄLIKUD

TÄIS- JA KAASHÄÄLIKUD
VÕÕRTÄHED 2
VÕÕRTÄHED 3
VÕÕRTÄHED 4
VÕÕRTÄHED 5
VÕÕRTÄHED 6
KORDAMINE

EESTI KEELE HARJUTUSI

TÖÖ TEKSTIGA "KEVADE" TEEMAL
MÜTSID EMAKEELETUNNIS