V KLASS
1. Tähelepanu, hädaolukord!

Matemaatika

ARVUD ÜLE MILJONI
KORDAMINE
KORDAMINE
KORDAMINE
KORDAMINE
KORDAMINE
LIITMISE JA LAHUTAMISE KORDAMINE
NATURAALARVUDE LAHUTAMINE
NATURAALARVUDE LAHUTAMINE
NATURAALARVUDE LIITMINE
NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE
NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE
NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE
NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE
NATURAALARVUDE VÄÄRTUSTAMINE
NATURAALARVUDE ÜMARDAMINE
NATURAALARVUDE ÜMARDAMINE
PEAST KORRUTAMISE KORDAMINE
TÄHTAVALDIS
VÕRRANDITE LAHENDAMINE
VÕRRANDID JA NENDE LAHENDAMINE

5. TUNNI LISA: ROOMA JA ARAABIA NUMBRID

KORDAMINE
ARVUD ÜLE MILJONI
NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE
NATURAALARVUDE KLASSID
VÕRRAND

TEKSTÜLEANDED

TÄHTAVALDISTE VÄÄRTUSTAMINE
TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE