1.Kiviaeg

     Kunagi kauges minevikus oli meie kodumaa ja peaaegu kogu Euroopa mattunud hiigelsuure jäävaiba alla. See oli kohati kuni kilomeetri paksune. Jääaeg kestis väga kaua ja loomulikult oli igasugune elu sel ajal võimatu.     
     Viimaks muutusid Euroopa maad jälle soojemaks. Meie kodumaad katsid suured tihedad metsad. Teerajakesi polnud peaaegu kuskil näha. Põõsastik ja tihedalt kasvavate puude oksad tegid liikumise võimatuks.Päikesekiired ulatusid vaevalt maapinnani.

          Kiskjad loomad olid inimesele kõige kardetavamad, sest ta oli neist kehaliselt palju nõrgem ja elas seepärast alalises hirmus.
     Kiskjaid oli tol ajal meie metsades palju. Näiteks elutsesid siin karud, hundid, rebased, ilvesed.
     Ka piisonhärjad, tarvad ja metssead olid ohtlikud.


Ürgmetsade hämarikus
elasid tarvad.

 
Kobras

     Järvi ja suuri veelompidega ülekülvatud soid võis leida igal pool. Seal pesitsesid loendamata hulgad veelinde.

     Sood kubisesid ussidest ja suurtest valusalt nõelavaist sääskedest.
     Siiski asusid inimesed meie kodumaale elama. Neid meelitasid siia kalrikkad veed ja loomarikkad metsad.
      Inimesel puudusid tugevad teravate küünistega jalad ja ka tugevad teravad hambad, millega oleks võinud end kaitseda. Pole siis ime, kui vanema aja inimesed otsisid enestele kaitset ja varju, kus vähegi võimalik.
     Kõige lihtsam oli puu otsa ronida. Ka siin polnud täiesti kindel, set mõned loomad, näit. karu, võisid ka sinna kergesti juurde pääseda. Palju julgemana tundis inimene end koopas, mille suuet oli võimalik ühel või teisel teel kinni katta, näiteks langenud puude või nende okstega. Koopa pärast tuli aga tihti loomadega võidelda, kes püüdsid sealsamas leida ulualust. nii oli vanema aja inimese elu väga raske, võibolla raskem kui ühelgi loomal.
      Inimene oli suuremiast loomadest kehaliselt nõrgem, kuid sealjuures targem. Temal oli mõistus. Mõistuse abil sai inimene jagu ka kõige suurematest ja kardetavamatest loomadest. Pealegi võis inimene kindlasti jalul seistes oma kaht vaba kätt tarvitada.
     Mõistuse ja vabade käte abiga saigi inimene aja jooksul "looduse kuningaks".

1. Missugune oli kodumaa loodus kiviajal?
2. Mille tõttu jäi inimene võitjaks võitluses loodusega?