3.Tarbeasjad kiviajal

     Peale kivist lihvitud tööriistade valmistati mitmesuguseid teisi asju koduseks majapidamiseks, näiteks korve, potte, kruuse ja kausse. Viimased kolm tehti savist.
     Pottide ja kausside valmistamiseni jõudis inimene aegamööda. Esimesed kunstlikult valmistatud nõud olid arvatavasti nii seest kui väljast saviga kaetud korvid. Need kuivatati kõvaks esmalt päikese, siis tule paistel.
     Et puuosad tulel ära põlesid, siis hakati nõusid valmistama ainult savist. Kõigepealt võeti suur tükk savi, suruti viimasesse hästi ümmargune kivi ja poti õõnsus oli valmis. Selle järel võeti kivi välja ja anti potile lõplik kuju, kusjuures potiserv tehti pisut paksem ja tugevam.   

     Korvide punumine ja savinõude valmistamine oli naiste tööks. Aja jooksul omandasid nad selles töös niisuguse oskuse, et valmistasid väga mitmesuguseid potte ja nõusid.Oma ilutunde rahuldamiseks vajutasid nad poti külgedele ilustised kammitaolise või mõne muu riistaga.

    Naised, kes tegelesid peamiselt taimede ja seemnete kogumisega toiduks, tundsid taimi meestest paremini. Naised õppisid taimekiududest lõnga ketrama ja riiet kuduma. Inimene ei katnud nüüd end enam loomanahaga, vaid kandis juba kootud riiet.


Luust terariist, rõngad ja hammashelmed Saaremaalt.

      Mehed, aga iseäranis naised, kandsid ehteid juustes, kaelas, käte ja jalgade ümber.     

     Ehteasjad olid alguses väga lihtsad.
     Nad olid tehtud luust, värvilistest ja läikivatest kividest, loomade hammastest ja kihvadest, konnakarpidest jm.

     Üsna osav oli kiviaja inimene ka joonistamises. Tal polnud küll paberit ega lõuendit, samuti pliiatsit ja kustlikult valmistatud värve. Ainukesteks abinõudeks olid terav kivikild ja harilikult loodusest saadud värvid - punane, pruun ja must. Kiviaja inimesed joonistasid oma koopa seinale loomi, kelle peale nad jahti pidasid ja kellega tihti kokku puutusid, näiteks mammuteid, metshärgi, põtru ja hobuseid, harvemini inimesi. Taimed kiviaja kunstnikku ei huvitanud.

     Kiviaja inimesed tegid ilusaid väljalõikeid ka luusse ja puusse.
     Seinamaalingud on tihti värvilised. Mõned joonistused on nii tõepärased ja ilusad, et raske on uskuda, et need joonistasid inimesed aastatuhandeid tagasi.

1. Kuidas valmistati savinõusid?
2. Mida kujutas kiviaja inimene oma piltidel?
3. Miks ei huvitanud sinu arvates kiviaegset inimest taimede joonistamine?