47. Vene-Liivi sõda III
Härgmäe lahing

     Sõda kestis edasi. Rida losse alistus vastupanuta. Vaenlane vallutas Rõngu, Konguta, Rannu, Porkuni, Rakvere ja Toolse lossid. Augusti lõpul ilmusid Vene väesalgad juba Tallinna lähedusse. Tõsisemat vastupanu leidsid vaenlased ainult Rõngu ja Tõravere all, kus nad põgenema löödi.
     1559.a. tegutsesid Vene väed Järvas.

     Samal aastal teevad mõlemad pooled vaherahu kuueks kuuks. Venelased on küllalt järeleandlikud, sest lõunas on tatarlased uuesti sõjategevust alustanud.
      Seda aega kasutab ordu sõjajõudude kogumiseks. Maapäev kutsutakse Riiga kokku, kus otsustatakse võtta kõigilt maksu kindlaksmääratud korra järele. Maksusid toodi nüüd palju korralikumalt ja hoogsamalt. Ka ilmusid sõjamehed peaaegu kõigist Liivimaa osadest.
     Venelaste õnneks aga algavad Liivis vastuolud ja väejuhatuse tülid. See halvab edaspidist tegevust ja ajab nurja kõik head lootused. Ka alaline rahapuudus mõjus selleks kaasa.

     Vene väed avaldasid hiljemini jälle hoogsat tegevust. Nad laastasid maad kord siin, kord seal Põltsamaa ja Härgmäe ümbruses, Ruhjas ja Karksis, Tarvastus, Harjus ja Järvas. Rapla, Kuimetsa ja palju teisi mõisu põletatakse maha. Sama saatus saab osaks küladele ja ka Kose kirikule. Isegi vili olevat põldudelt maha niidetud laastamise otstarbel.

     Ordu laagrisse tuli teade, et Vene väed on ilmunud Härgmäe ümbrusse.
     Arvati, et need on ainult väiksed eelväed.
     Ordu väerühm, umbes 500 ratsanikku, tungis 2. augustil 1560 a. keskpäeval, kui vaenlane parajasti puhkas, neile peale. Varsti selgus aga, et see oli Viljandi poole liikuv suurem sõjavägi, umbes 12 000 meest. Hõlpsa vaevaga piirasid venelased liivi väesalga ümber ja purustasid selle täielikult. Vähestel läks korda põgeneda. See oli raske löök Liivile, sest siin sai surma ja langes vangi palju kõrgemaid väepealikuid.
    
     Härgmäe lahing tegi ordu ja kogu Liivimaa seisundi väga raskeks. Siitpeale ei suuda orduvägi enam välivõitlusi pidada. Ta kaitseb end ainult veel lossides.

1. Miks katkes sõjategevus 1559.a.?
2. Milline tähtsus oli Härgmäe lahingul?