55.Eestlaste seisukord.

     Eestlased kaotasid oma poliitilise iseseisvuse XIII sajandil.
     Vaba inimese ôigused olid sel ajal ainult môisnikel, ordurüütlitel, vaimulikel ja linnakodanikel. Nad vôisid vabalt liikuda, ôigust nôuda jne. Kolme esimese seisuse käes oli peale selle veel valitsemine maa ja rahva üle. Nad saatsid oma saadikud maapäevale, kus arutati maavalitsemise asju ja vôeti vastu tarvilikud otsused.
     Eestlased olid orjad ja neil polnud ôigust sellest tööst osa vôtta. Nii oli eesti rahvas ôigusteta rahvahulk, keda valitsesid vôôrad ja rahvale vaenlikud sakslased oma heaksarvamuse järgi.

1.Milline oli eestlaste seisund orduaja lõpul?