V KLASS
5.  Eestimaa ajalugu

Lugemine

Raamatutest: J. Adamson - "Eesti ajalugu" 1938 a. ja
A. M. Tallgren - "Euroopa muinasaeg" Tartu, 1927  

Esiajalooline aeg

Esi-ajalooline aeg
Muistised ja muinasjäänused
Millises järjekorras ajalugu uurida?
Paleoantropoloogia

Kiviaeg Pronksiaeg Rauaaeg
Kiviaeg Euroopas I
Kiviaeg Euroopas II

Kiviaegne loodus Eestis
Kiviaja tööriistad Eestis
Tarbeasjad kiviajal
Kiviaja inimeste usuelust
Elamud ja põllutöö

Vanim asulakoht

Mida on säilinud Pulli ürgsete asukate keelest I
Mida on säilinud Pulli  ürgsete asukate keelest II
Eestimaa sünd

 

Kiviaeg Eestis

Euroopa pronksiaeg I
Esimesed vasekaevandused
Pronksi valamine

Muutused matusekommetes
Euroopa pronksiaeg II
Helveetsia vaikülad I
Helveetsia vaikülad II
Skandinaavia pronksiaeg I
Skandinaavia pronksiaeg II
Skandinaavia pronksiaeg III
Skandinaavia pronksiaeg IV

Pronksiaeg Eestis

Rauaaeg
(Eestlaste esivanemad tulevad siia)?

NB! Nii Künnap kui Wiik kui Richard Villems jt ütlevad, et esimesed tulijad siiamaile umbes 10 tuhat aastat enne Kristust olid ikka needsamad soomeugrilased
ning ka lätlased-leedulased on endised, keelt vahetanud soomeugrilased. Nii et me oleme siin olnud
juba kiviajal.
vt ka Keelepuu poolt ja vastu

Rahva kujunemise mosaiik I
Rahva kujunemise mosaiik  II
Rahva kujunemise mosaiik III

Muinaseestlaste ehitised
Muistsed asulad ja inimesed I
Muistsed asulad ja inimesed II
Muistsed asulad ja inimesed III
Muistsed asulad ja inimesed IV
Muistsed asulad ja inimesed V

Põllundus ja karjandus rauaajal
Küttimine ja kalandus rauaajal
Rauaaja riietus I, II
Käsitöö ja kaubandus rauaajal
Muinaseestlaste usund I, II
Tark ja nõid pärimustes I
Tark ja nõid pärimustes II

Teedevõrk muinasajal
Maalinnad ja linnamäed
Soontagana maa ja tema maalinn I
Soontagana maa ja tema maalinn II
Soontagana maa ja tema maalinn III
Soontagana maa ja tema maalinn IV

Muinaseestlaste sõjariistad
Mõõk muinaseestlaste relvastuses I
Mõõk muinaseestlaste relvastuses  II
Mõõk muinaseestlaste relvastuses  III

Muinaseesti viikingiaeg
Muinaseestlaste suhted naaberriikidega
Eestlaste väliskaubandus I
Muinas-Tallinn  II
Iru linnus

Ajalooline aeg

Muistne vabadusvõitlus

Olud ordu ajal

Vene-Liivi sõda ja orduvalitsuse lõpp

Saksa kaupmehed
Ristiusk jõuab Liivimaale

Kuidas nägi Modena Wilhelm Tarvanpead?
Otepää maalinna vallutamine
Ümera lahing
Viljandi maalinna vallutamine
Muistne Varbola1
Muistne Varbola2
Muistne Varbola3
Muistne Varbola4
Kolme väe manööver
Madisepäeva lahing
Taanlased ja rootslased tulevad Eestisse
Viimane vastuhakkamine
Vabadusvõitluse lõpp
Saarlaste alistamine

Maa lõplik jagamine
Orduaegsed seisused
Kloostrid
Keskaegsed linnad
Linnakodanikud
Hansa Liit
Läänimehed ja vasallid
Eestlaste olukord orduajal
Punane kukk Tallinna katustel
Jüriöö ülestõus I
Jüriöö ülestõus II
Jüröö ülestõusu tõlgendusi

Jüriöö ülestõusu konspekt
Eestlaste olud sunnismaisuses
Usu-uude Eestis
Usk nõidadesse
Matusepanused
Kuidas tunda libahunti?

Olud orduaja lõpul
Aadlike eluolu linnuses
Liivi sõja puhkemise põhjused
Liivi sõja algus
Narva ja Vastseliina langemine
Tartu langemine
Härgmäe lahing
Viljandi langemine
Poola aeg Liivimaal
Rootsi-aja algus Põhja-Eestis
Liivimaa kuningas Magnus
Talurahva seisund sõdade järel
Tartu Kassitoome ajaloost I
Tartu Kassitoome ajaloost II
Mineviku Tartu kivitammid
Uut Narva linnusest I
Uut Narva linnusest II
Uut Narva linnusest III
Uut Narva linnusest IV

Rootsi aeg Vene aeg Eesti Vabariik

Rootsi aja algus
Rootsiaegsed uuendused 1
Eestlaste seisukord
Uus kohtukorraldus
Kirikuelu korraldamine
Mõisate tagastamine
Talupoegade kaitse
Hariduselu
Mida arvasid talupojad?
Põhjasõja sündmusist Laiusel 1
Põhjasõja sündmusist Laiusel 2
Põhjasõja sündmusist Laiusel 3
Põhjasõja sündmusist Laiusel 4

Põhjasõja põhjused
Suur Põhjasõda
Sõja algus
Vene väe pealetung
Poltaava lahing
Talurahva voodid

Eesti Vabariik

Kordamisküsimused ajaloost


Eesti maakonnad

Eesti 20ndail-30ndail aastail


 

Eestlane olla on uhke ja hea
Keskaegne Tallinn
Lühikonspekt - Lydia Koidula

Paul Keres
Eesti talutoit

Eesti rahvarõivad
Eestlaste elu-olu l9.sajandi algul
Ajaloo küsimused - vastused
LINNUSE MAKETT
KAART + ( täidetud kaart.doc)
Muinasaja inimese päev
KESKAEG EESTIS - tööleht

AJALOO TASEMETÖÖ KORDAMISKÜSIMUSED koost. Martin Saar

ELU KESKAEGSES LINNAS   Timo Sild

KÜÜDITAMINE  Kaisa Ilves

TÖÖLEHT
TALLINN

Keskaja linnad  -  Martin Saar
Linnade tekkimine
Kaubandus keskajal
Käsitöö
Linna valitsemine
Välisilme ja kaitse
Heakord
Elumajad
Rõivastus ja mood
Söök ja jook
Hügieen, haigused ja arstiabi
Haridus
Teater ja müsteeriumid
Võitlus feodaalidega

Kasutatud: * H. Palamets "Keskaja kultuurist ja olustikust", * M. Kõiv ja P. Raudkivi 7. klassi õpik, * Vanem õpik "Keskaeg(kuni 15.sajandini), * Üldine Ajalugu N. Kann
* J.Thompson "Lääne tsivilisatsioonist", *T. Toomet "Me elame ajaloos", * L. Levald "Keskaeg ilukirjanduses", * L. Vilmre "Linnaelu keskajal", * V. Hugo "Jumalaema kirik Pariisis"

 


Ajaloo konspektid - Timo Uustal

MUISTNE VABADUSVÕITLUS

JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS
KUIDAS MUUTUS EESTI TALUPOEGADE ÕIGUSLIK SEISUND KESKAJAL
KESKAEGSED LINNAD
REFORMATSIOON
LIIVI SÕDA
ROOTSI AEG

AJALOO LISAMATERJALIDE KOGU  Ivi Kukk
5.klassi Vära ja Adamsoni õpiku juurde I poolaastaks