61.Usk n˘idadesse.

     Rahvaharidust oligi tarvis edendada, sest ebausk v˘ttis maad.
     Igal pool nńhti kurivaimu teotsemist. Teda usti inimestele haigusi saatvat ja muid kannatusi valmistavat.
    Kurivaim avatlevat inimest pahadele tegudele ja tahtvat inimese hinge enesele saagiks.
    Arvati, et paha vaim, kurat, enesele inimeste hulgast ka abimehi valib.
    Kuradi abilisi kutsuti n ˘ i d a d e k s. N˘iad v˘ivat teise inimese, samuti ka loomade kuju omandada ning tuulekiirusega edasi liikuda.
    N˘idadesse uskusid tol ajal nii sakslased kui ka eestlased. N˘idade vastu peeti v˘itlust koguni kohtu teel. Harilikult m˘isteti nad tulesurma. Ebausk leidis aset ka vaimulikkude keskel. Nad ei m˘istnud rahvale, samuti eneselegi selgeks teha, et n˘idu Řldse pole. Kiriku˘petajad olid selleks liiga harimatud.

1. Kuidas v§ideldi n§idade vastu?
2. Mida arvati Rootsi ajal n§idadest?