62.Kuidas hindasid talupojad rootsiaegseid uuendusi.

     Rootsiaegsed uuendused t˘id kŘll m˘ningaid parandusi talurahva ellu, kuid siiski vńhe. Palju jńi veel tegemata.
    Talupoeg oli endist viisi maa kŘlge seotud. P˘genes ta, siis v˘is m˘isnik teda nagu ordugi ajal tagasi n˘uda.
     Talupoeg vabastati kŘll m˘isniku kohtum˘istmise alt, kuid viimasele jńi siiski vńiksemate eksimuste korral kodukari˘igus. Seda ˘igust tarvitas m˘isnik tihti kurjasti.
    Kindlaksmńńratud maksud olid k˘rged ja teopńevade arv kŘllalt suur. K˘ik see lasus raske koormana talupoegade ˘lgadel.
    Kohustuste koorem tundus raskena ka sellepńrast, et tolle aja p˘lluharimise viis oli vńhe tootev.
    Valitses kolmep˘llusŘsteem, mille juures vilja all oli k˘igest kaks kolmandikku.
     P˘llut÷÷riistad olid puudulikud ja vńetamine n˘rk.
     Laudas˘nnikut ei jńtkunud ja kunsts˘nnikut sel aja veel ei tuntud.
     T˘siseid raskusi tegi p˘llumehele ka p˘ldude ribasus ja nende kaugus elamutest. Peale p˘lisp˘llu oli talupoegadel kasutada veel rohkesti metsamaid. Neid kasutati alet tehes, mis oli seotud suure j˘upingutusega.

    Vaatamata k˘igele sellele tundus rahvale Rootsi aeg endisest paremana.
     Rahvas ise hindas Rootsi aega vńga tabavalt: "Rootsi aeg oli vana hea aeg. Kui maha kukkusid, v˘isid oma loaga Řles t˘usta." Selle lausega on ÷eldud, kui vńikesed olid siiski talupoja ˘igused Rootsi ajal.

    Karl XI suri v˘rdlemisi noorelt, 42-aastasena. Ta oleks veel palju teinud eestlaste vaimse elu ja p˘llunduse arendamiseks. Saatus tahtis nii, et meie esivanemad pidid Vene valitsuse all veel rasket orjap˘lve kannatama. Vene valitsuse alla sattusid eestlased P˘hjas˘ja tagajńrjel.

1. Kuidas m˘jus m˘isate tagastamine talupoegade olukorrale?
2. Mille poolest jńi meil talumeeste ˘iguslik seisund Rootsi aja l˘pulgi viletsaks?
3. Mille poolest oli sel ajal p˘lluharimisviis halb?