6.Pronksiaeg Eestis

     Pronks saadakse vase ja tina kokkusulatamisel. Tina tõid kaupmehed Hispaaniast ja Inglismaalt. Vaske leidus paljudes kohtades Lõuna-Euroopas. Sealsed meistrid avastasidki pronksivalamise kunsti. Eestisse jõudsid pronksesemed vahetuskaubana merevaigu vastu, mida leiti  Läänemere kallastelt. Merevaiku hindasid väga kõrgelt kreeklased ja roomlased, kes neist ehteasju valmistasid.


Pronksiaja kirves ja odaots Eestist.
     Eestis ei leidu tina ega vaske, seepärast on pronksasju leitud siit ainult mõnest üksikust kohast. Need on siia toodud võõrsilt. Saaremaalt on leitud pronkskirves, Muhumaalt pronksoda, mujalt aga ehte- ja iluasju.
(näiteks kaelavõrusid jne.)

     Pronks on haruldane ja seetõttu kallis metallide sulam. Ainult jõukamad võisid endale pronksasju muretseda. Sageli olid pronksasjad ainult ilu- ja ehteasjadeks. Tarberiistadena tarvitati pronksiajal veel peamiselt luu- ja kiviriistu. Seega jätkus kiviaeg Eestis tegelikult raua-ajani. Neist vähestest asjadest on osa leitud kalmetest, mis kividest ilma mullata on kokku laotud ("kivivared").


Eesti varema rauaaja kivikalme rekonstruktsioon Rakvere lähedalt.
     Pronksiajal ei maetud surnuid enam maa sisse nagu kiviajal. Maapinnale tehti paeplaatidest nelinurkne, umbes inimese keha pikkune kast, kuhu surnu sisse pandi. Kirstu ümber ja peale laoti kivid kuhelikku, nii, et kirst üleni kaetud oli.Niisugust matmisviisi nimetatakse kivikirstkalmeteks.     Kalme koosneb teda ümbritsevast paemüürist samsuguste põikmüüridega. Nõnda moodustunud naeljanurgelised vahed on täidetud põllukivide ja mullaga, kust vahelt leiti luid ja asju.
     Pronksiajal sai ka meil teiste rahavaste mõjul kombeks surnuid enne matmist põletada, et surnu hing kiiremini oma kehast vabaneks ja puhtaks saaks. Kaasapandud esemeid ehk hauapanuseid leiame haudadest väga vähe. Eestis valitses pronksiaeg 1700.-500 a.e.Kr.
1. Miks leidub meie kodumaal vähe pronksasju? Millest valmistati pronksiajal tarberiistu?
2. Missugused muutused ilmusid pronksiajal matmisviisides võrreldes kiviajaga?
3. Millal valitses Eestis pronksiaeg?