8.Eestlaste esivanemad tulevad Läänemere kallastele

     Kiviajal meie esivanemaid Läänemere kallastel veel polnud. Nad elasid ühes teiste soome-ugri rahvastega Euroopa Venemaa põhjapoolses osas. Soome-ugrilaste asualad ulatusid Uuralist Kirde-Poolani ja Ida-Preisimaani. Nende elujärg oli samasugune nagu teistegi kiviaja inimeste eluolu.

     Aastasajad möödusid. Rahvaarv kasvas ja senised asualad jäid kitsaks ega suutnud enam rahvast toita. Väga võimalik, et mõni teine, tugevam rahvas peale surus ja sundis soome-ugrilased rändama. Ühed jäid endisesse elukohta elama, teised hõimud liikusid lõuna, kolmandad lääne poole.

     Lõunasse liikunud hõimud jõudsid välja Kesk-Euroopasse ja lõid seal tugeva ungarlaste riigi.
     Lääne poole rändajad, läänemere-soome rahvad jõudsid viimaks Läänemere kallastele. Siin asusid soomlased Läänemere põhjakaldale, kurelased, liivlased ja eestlased aga mere lõunakaldale.
     Meie esivanemate rändamine praegusse asupaika toimus väga pikaldaselt, aastasadade kestel. Kui maa aastate jooksul ühes kohas välja kurnati ja sügisene viljasaak napiks jäi, asuti uuele kohale. Asumine toimus üsnagi hõlpsalt, sest rahvast elas tol ajal neil mail üsna vähe. Viimaks jõutigi Läänemere kallastele.

     Nii said eestlased endale jääva asupaiga, kus nad praegugi elavad.
     Arvatakse, et kas kõik või osa meie praegusest kodumaast läks juba mõned sajandid pärast Kristuse sündimist meie esivanemate kätte. Siin elasid eestlased juba rahvana ja astusid ajaloolisse aega.
     Ise nimetasid nad endid maarahvaks, kuna läänepoolsed rahvad neid hakkasid kutsuma hommikupoolseiks (aesti), ehk eesti rahvaks.

    Uuel kodumaal puutusid meie esivanemad mere kaudu kokku läänepoolsete rahvastega ja võisid neilt palju õppida. Eesti rahva arenemine läks nüüd hoogsamalt.

1. Kus elasid meie esivanemad kiviajal?
2. Miks hakkasid nad rändama?
3. Märgi Euroopa kontuurkaardil soome-ugrilaste rändeteed, peatuspaigad ja lõppasukohad!
4. Jutusta lühidalt, kuidas toimus rändamine!
5. Millal saabusid meie esivanemad Läänemeremaile?
6. Kuidas kutsusid eestlased end ise ja kuidas nende läänepoolsed naabrid?