9.Elu muinaseestlaste külas rauaajal

     Muistsed eestlased elasid külades.
     Vanade eestlaste ühiseluline kord oli läänepoolsete naabrite omaga võrreldes vähe arenenud. rahvas jagunes kõigepealt perekondadeks.
    Võim perekonnas oli kõigepealt pereisa käes, kelle sõna kuulasid naine kui ka lapsed. nooremate ja vanemate vahel valitses täielik lugupidamine.
     Suure au sees olid abielu, armastus ja truudus. Kes truudust murdis, langes kõige valjema karistuse alla - ta põletati. Lapsed kuulusid pereisa võimu alla kuni perekonnast lahkumiseni.
     Täiskasvanud tütred läksid mehele ja lahkusid nii perekonnast.
     Abiellumine toimus hoopis teisiti kui meie ajal. Naine kas osteti vanematelt või rööviti vägivallaga, tõmmati. Tihti oli neiu kosijaga varem kokku rääkinud, mõnikord aga ei teadnud ta tõmbamisest midagi. Siis püüdis ta röövija juurest põgeneda. Seejuures olid sugulased talle abiks. Röövitud neiut mindi tagasi tooma isegi relvadega. Tekkisid verised kokkupõrked neiu ja noormehe poolehoidjate vahel, mis mõnikord lõppesid surma ja haavamisega.
     Poegade seisukord ja tulevik oli teistsugune. Nad jäid isa juurde ka pärast naisevõtmist ja moodustasid sel kombel ühise suurpere. Pojad perekonnaisadena olid küll vabamad ja iseseisvamad, kuid jäid siiski pereisa käsualusteks.
     Üksteise lähedal elavad perekonnad moodustasid küla.Külad olid suured ja rahvarohked. Taluhooned olid lihtsad, jämedatest tahumata palkidest, aga väga tugevad ja soojapidavad.    

     Elumaja koosnes kahest ruumist: koldega toas (rehetoast) ja kojast (rehealusest), mida rehena kasutati. Jõukamates taludes oli rehi elutoast lahus.
     Peale selle olid talul mitmesugused kõrvalhooned - laut, ait, saun jt. Keldriteks ja panipaikadeks kasutati koopaid.
     Elumajadesse koondus kogu talu pere ja elu ainult talvel. Suvel keedeti väljas ja suveköögis ja magati aidas.
     Nagu hooned ise, nii oli sisustuski väga lihtne. Majas olid ainult hädatarvilikud asjad - lauad, istmed ja lavad magamiseks.


Reheahi

1. Missugune oli muistses Eestis perekonnaliikmete vahekord?
2. Kuidas toimus muistsete eestlaste juures abiellumine?
3. Missugused olid vanemate ülesanded sõja ja rahu ajal.  
4 Missugused olid eestlaste külad?
5. Missugused hooned olid talul?Kirjelda elumaja välimust ja sisemust