Eesti maakonnadEestis on 15 maakonda, neist 13 asub Mandri-Eestis, 2 maakonda on saartel. Pindalalt on suuremad maakonnad Pärnumaa, Harjumaa ja Viljandimaa, kõige väiksemad Põlvamaa, Valgamaa ja Hiiumaa.

Enamik linnu allub maakondadele. Igas maakonnas on enamasti 1-3 linna. Rapla-ja Põlvamaal linnu pole. Maakondade keskused asuvad linnades või suuremates asulates.

Maakonnad jagunevad valdadeks. Eestis on ligi 200 valda. Suuremates maakondades on rohkem valdu, väiksemates vähem.

Eesti haldusjaotusest annab ülevaate halduskaart. Selle järgi saab teada, kus meie maakonnad, linnad ja alevid asuvad.