Euroopa pronksiaeg II 

      Pronksiaeg Euroopa peamistes kultuurikolletes - Doonaumaades, Itaalias, Hispaanias ja Lääne-Euroopas - kestis aastatel 2500 - 500 e. Kr. ja jagatakse 3-e perioodi: pronksiaja algus, õitseng ja langus.
     Kesk-Euroopas elasid keldi hõimud.
     Hispaanias, Prantsusmaal ja Briti saartel ibeerlased (neist on alles vaid baskid Pürenee mägedes).
     Alpi mägedes ja Itaalias elasid mitmed rahvad, muuhulgas ka indo-euroopa rahvad, kellest moodustusid hiljem roomlased, ladinlased.
      Balkanimaadel ja Doonau maades elasid indo-euroopa rahvad illüürlased, traaklased, albaanlased ja veneedid.

     Hispaanias oli silmapaistev ainult pronksiaja algusaeg - nn. vaseaeg. Maa oli rikas metallidest, mida juba varakult oli hakatud tarvitama ja kaevandustest päevavalgele tooma. Saadi vaske, inglistina ja hõbedat. El-Argari leiukohast Lõuna-Hispaaniast on leitud savipotte ja rikkalikke hauapanuseid: talbu, pistnuge, naaskleid, vasest ja hõbedast sõrmuseid, hõberipatseid ja kroonitaolisi hõbediadeeme. samast leitud üksikud kiviasjad näitavad, et seda kultuuri tuleb pidada veel osalt kiviaegseks a. 2200-2000 e. Kr.

     Kivi-vaseajast saadik võtab Itaalia osa Euroopa arenemisest.
     Sitsiilia on ühenduses idamaadelt tulevate mõjudega ning sealne kultuur areneb koos Korsika ja Sardiinia omadega.
     Kesk-Itaalias elasid etruskid. Etruskide ilusavärvilistest hauakambritest on leitud huvitavaid vaase, mis praegu on laiali Euroopa muuseumites. Etruskide keelest on mälestusmärke, mida veel lugeda ei osata.

     Doonaumaades eistatakse kolme kultuuripiirkonda.
     Praegune Ungari oli väga rikas ala, mis sai kulda ja vaske Transilvaaniast.See ala on tähtis oma peidus- ja kinnisleiude poolest. See piirkond oli keskus, mis mõjutas ka Ida-Euroopa pronksiaegseid kultuure.
     Teise kultuuripiirkonna moosustasid praegune Austria ja Böömimaa.
     Kolmanda piirkonna moodustasid Lõuna- Saksamaa ja Ida-Prantsusmaa.
     Ungari pronksiaeg on põlluharijate kultuur, otsustades arvukate sirpide järgi, mis sealt leitud ja mis sarnanevad Ukraina steppidest leitud sirpidega. Asjadel on ilusad sisselöödud geomeetrilised ornamendid, eriti lihtsad ja kahekordsed kaared, ringjooned.
     Ungari pronksiaeg lõpeb väga rikka Hallstati kultuuriga u. 1000-550 e. Kr.

raamatust "Euroopa muinasaeg" Tartu, 1927 A.M.Tallgren