Mida me teame Iru linnusest ja Iru ämmast?

Iru linnus paiknes Pirita jõe alamjooksul. Vanimad asustuse jäljed (nöörkeraamikaga kaunistatud esemete killud) on leitud linnamäelt - Linnapäralt ja need pärinevad II aastatuhandest e.m.a.
Arheoloogiliste kaevamiste järgi asus linnamäel 7.-5. sajandini e.m.a. kindlustatud asula, 5.-10. sajandini paiknes seal kindlustatud linnus.
Asustus säilis Linnapäral ka 1.-2. sajandil e.m.a. Linnus jäeti maha pärast mitmekordset hävimist tules.
Millised olid Iru linnuses olevad ehitised:
Eesti arhitektuuriajaloo andmeil avastati Irus peaaegu püstloodis seinte ja ovaalse põhiplaaniga koja ase, mille läbimõõt kitsamas kohas oli umbes 5 meetrit. Süvendi keskel leiti kividega maasse kiilutud puitpostide jälgi. Postid kandsid ilmselt puukoore ja mätastega kaetud katust, mille sõrestikulatid toetusid alaotsaga süvendi äärele ja ülaotsaga postidele või neid ühendavale harilatile. Sissekäik asus koja ühes otsas. Keset koda seisis kolle. Nende algeliste ehitiste kuju säilitasid möödunud sajandini, paiguti isegi käesoleva sajandi alguseni Eestis ja Lätis püstitatud koonusekujulised suveköögid ehk keedukojad. Suvekodadel kaeti sõrestik arvatavasti puukoorega, talvistel peale selle veel mätastega (üht niisugust suvekööki võib näha Rocca- al- Mare vabaõhumuuseumis).
Tõenäoliselt olid püstkodade kõrval pooleldi maasse kaevatud maakodasid ehk muldonne. Võimalik ka, et leidus püstloodis seintega ehitisi, mis olid nelja- või hulknurkse või ümara põhiplaaniga. Seinad koosnesid püstloodis maasse löödud postidest ja nendevahelisest sõrestikust, mis omakorda oli läbi põimitud vitstega ning tihendatud puukoore ja rohuga. Katust katsid koor ja mättad.
I. aastatuhande lõpul ja teise algusel asus linnuse lähedal asulakoht, kust on leitud muistseid põllukivihunnikuid, kultusekive, muistne hiiepaik ja rändrahm, mida tuntakse Iru ämmana (hävis 19.sajandil). (Praegu asendab seda raidkuju - Iru ämm).
Iru ämmast on kirjutatud ka "Kalevipojas".

Iru linnusest ja Iru ämmast on lähemalt kirjutatud Eesti Loodustes.
1969 lk 277 Iru ämm (asukoht)
1968 lk 632 Iru (vaatamisväärsusi)
1968 lk 632 matkamarsruudid (Iru ümbrus)
1962 lk 289-292 Iru
1962 lk 289-292 Iru linnus
1961 lk 217 Iru ämm
1960 lk 163-166 Iru

Iru õpperada
Raja kirjeldus on Jaan Eilarti poolt koostatud raamatus "Looduse õpperajad "
(1986. a.)

Vastas Kai Pata MIKSIKEsest.