Libahundid

Kuidas libahunt välja näeb?
Libahunt tähendab huntinimest. Ta on tavalisest hundist suurem ja näeb hirmsam välja. Ainult ta silmad pidavat vanade juttude järgi jääma inimese omadeks.
Libahundi silmad on kuupaistel kollased.

Kuidas libahunti ära tunda?
Et libahunt on päeviti tavaline inimene, siis on teda ka raske ära tunda. Seepärast peab teadma, mida silmas pidada. Kuueteistkümnendal sajandil oli usk libahuntidesse väga tugev ja inimesed arvasid, et nad on kõikjal.
Kuidas ta muidu välja näeb?
Libahundiks võisid olla heledate, kuid ka üpris tumedate silmadega inimesed. Kahtlusealusteks olid punased aga ka täiesti valged juuksed ja lisaks veel kokkukasvanud kulmud. Kui teil juhtusid nimetis- ja keskmine sõrm teistest pikemad olema, vaadati teid umbusuga. Niisamuti juhtus siis, kui teil olid teravad pikad küüned või esileulatuvad hambad, kui teie nägu oli kõhn, silmad asetsesid sügaval ja teil oli kahvatu jume, ning isegi sel juhul, kui teie kõrvalestad pisut teravamad paistsid või pea küljes madalamal asusid, kui enamikel inimestel.

Kuidas saadakse libahundiks!
Libahundi hammustus on küllaldane, muutmaks kedagi libahundiks. Igaühest, keda libahunt on hammustanud, saabki libahunt, juhul kui ohver ellu jääb.
Vanade juttude järgi muutub inimene libahundiks seeläbi, et ta sõlmib lepingu Kuradiga.Sageli olid sellisteks inimesteks nõiad, kes olid andnud tõotuse kuradit austada ja talle kuuletuda. Vastu said nad võimaluse end hundiks moondada.
Tihtipeale suutsid nõiad oma kunstiga ka teisi inimesi libahuntideks muuta.
Oli olemas ka inimesi, kes moondasid end vabatahtlikult hundiks sel teel, et tõmbasid endale selga hundinaha. Nahk oli saadud Kuradi käest vastutasuks nende hingede eest. Nahka peitsid nad puuõõnes ja tõid välja üksnes täiskuu ajal. Ning nahka tõmbudes muutusid nad hundiks. Mõnikord sunniti teisi inimesigi hundinahka selga tõmbama ja pahategusid tegema.
Usuti ka, et muundumine on võimalik võlusalvi läbi. See oli tehtud surnud kassi rasvast, nahkhiireverest, aniisiseemnetest ja oopiumist. Mõnikord lisati ka lapseverd.
Inimese, kõige parem mõrtsuka nahast valmistatud rihm aitas ka, niisamuti hundikarvadest särk. Lisaks vastava eseme kasutamisele tuli peale lugeda ka nõiasõnad.
Vahest aitas ka sellest, kui joodi vett hundijälgedest, või söödi hundi ajusid – sunniviisiliselt või vabatahtlikult.
On libahundil lapsi, tuleb arvestada tõenäosusega, et mõni neistki libahundiks moondub. Needus lõpeb siis, kui libahunt tapetakse.
Mõnikord nimetatakse libahunte ka lükantroopideks, kuid lükantroop on tegelikult inimene, kes peab end libahundiks.