Liivi sõda
1558-1583

Põhjused – peamiseks ajendiks oli „Tartu maksu“ maksmata jätmine.

„Tartu maks“ – Tuli tasuda Tartu piiskopkonnal Vene tsaarile – üks mark aastas iga elaniku pealt.

Vene riigi valitsejaks oli Ivan IV Julm.

„Tartu maks“ ei olnud tegelikult sõja põhjuseks, see oli vaid ettekääne. Tegelik sõja põhjus oli hoopis oma võimu ja maaalade suurendamise eesmärk.

Algus – 22 jaanuaril 1558 tungisid Vene väed Tartu piiskopkonda. See lühiajaline sõjakäik oli rohkem hirmutamiseks. Vastulöök jäi andmata, sest maahärrad mõtlesid vaid oma valdustele ja ordumeister Fürstenbergil ei õnnestunud vajalikku väge kokku koguda.

Peale esialgset sõjakäiku saadeti ordumeistrile kiri, et kui raha ära makstakse, siis saab rahu. Raha aga kokku ei saadud ja rahu ei tulnud.

1558.a. kevadel alustasid Vene väed juba pealetungi Liivimaa täielikuks alistamiseks. Aprilli esimestel päevadel algas Narva piiramine. Narva alistus mai keskpaiku soodsate tingimustega. Linn olulist kahju ei saanud, kui see oli alistunud. Kõik kes tahtsid võisid linnast lahkuda.

Edasi liiguti Tartu alla. Sinna veeti hulga suurtükke ja asuti linna piirama. Nädal peale pommitamise algust ehk siis 18 juulil linn alistus. Tartu säilitas algul oma õigused. Siinne piiskopkond oli langenud.

1559.a.aprillis sõlmiti pooleaastane vaherahu.

1559.a. sügisel üritasid ordu ja piiskopi väed tagasi haarata Tartut, aga ebaõnnestus.

1560.a. hävitati 2 augustil Liivi ordu täielikult.

1560.a. septembris algas Talupoegade ülestõus, enamuses Lääne- ja Harjumaal.

1561.a. juuni algul kehtestati Põhja-Eestis Rootsi võim.

1563 – 1570 Taani ja Rootsi sõda. Taani kaotas Hiiumaa Rootsile.

1570 piirasid vene väed Magnuse juhtumisel Tallinna.

Rootsile kuulusid enne seda Tallinn, Paide

Poolakad olid vallutanud Pärnu

Taani Kuressaare

Ülejäänud olid venemaa käsutuses.

1572-73 – Vene väed vallutasid Karksi ja Paide.

1575-76 – Venemaa suur sõjakäik. Venelased vallutasid Pärnu ja Saaremaa. Rootsile jäi vaid Tallinn ja Hiiumaa. Talumehed olid Rootsi poolel, võitlesid Venelaste vastu.

1582 – rahu Poola ja Vene vahel. Nimeks oli Jam Zapolski. Sellega sai Venemaa tagasi need alad, kuhu Poola tunginud oli, aga Venemaa loobus Liivimaast. See läks Poola valdusse.

1583 – Rahu Rootsi ja Venemaa vahel. Rootslased said Lääne- ja Põhja-Eesti ning Ingerimaa.

1583 – Sõja lõpp.