Reformatsioon e. usupuhastus.

 

Usupuhastuse algatas Martin Luther 1517.a. Saksamaal Wittenbergis.

Luther tõlkis uue testamendi ülem saksa keelde. Pani aluse nüüdsele saksa keelele.

Eestisse ehk siis Tallinna jõudis usupuhastus läbi Riia 1523.a.

Tartusse jõudis reformatsioon 1523.a. lõpul.

Reformatsioon – ühiskondlik liikumine katoliku kiriku reformimiseks.

Põhjused – 1)Ilmalikud valitsejad soovisid allutada kirikut oma võimu alla.

2) Vaimne suund – vaimulikud ja humanistid võitlesid katoliku kiriku kui organisatsiooni vastu.

Kõige visamad katoliku kiriku kaitsjad olid Wolter von Plettenberg ja Riia peapiiskop Johannes Blankenfeld.

Plettenberg püüdis säilitada ordut ja rahu maa piirkondades.

Blankenfeld aga sõltumatust Liivi ordust.

Usupuhastuse tulemused Liivimaal – põletati kiriku asju ja lõhuti altareid ja kõike muud, mis oli kiriku oma…nn. Pildirüüste

Ilmalik võim allutas kirikliku võimu Euroopas., osaliselt ka Liivimaal.