LINNADE VÕITLUS FEODAALIDEGA

Keskaegne riik oli jaotatud feodaalide vahel ära ja seetõttu asusid ka keskaegsed linnad feodaalide maa peal. Kui linn oli edukas, püüdis ka kohalik feodaal sellest kasu lõigata. Tihti muutus see aga vägivaldseks ning linnaelanikud ei olnud feodaali vägivallaga rahul. Võitlus linna ja feodaali vahel kestis aastakümneid. Võitluse käigus võitsid linnad endale palju õigusi ning enamik linnadest suutis vabaneda feodaali ülemvõimu alt. Osadel õnnestus see eduka võitlusega, osa linnadest aga ostis ennast vabaks. Paljud jõukad linnad muutusid pärast vabanemist lausa linnriikideks, sest suutsid endale allutada suuri alasid. Pisemad linnad jäid aga kogu keskaja perioodiks feodaalide võimu alla.