Antonόόmid

Harjutus 1.

Leia vastandtδhendusega sυnu (antonόόme) .

tόdruk - ………………………. kevad - ………………………….

puhkus - ……………………… sυsar - …………………………..

υnn - ………………………….. lυpp - …………………………….

surm - ………………………… lagi - ……………………………..

mδgi - ………………………… vend - ……………………………

linn - ………………………….. onu - …………………………….


Harjutus 2.

Nummerda όht ja sama tδhendavad, kuid eri murdeist tulnud sυnad. Vajaduse korral otsi abi ΥS –ist.

1. peni
2. sδng
3. karm
4. hame
5. vigel
6. kikas
7. pang
8. karman
9. sυsar
10. palakas
11. ubin
12. susi
…… hunt
…… hark
…… δmber
…… voodilina
……tasku
…… υde
……ving
……voodi
…… υun
…… kukk
…… sδrk
…… koer

       
Harjutus 3.

Leia vastandsυnu (antonόόme) jδrgmistele sυnadele.

φφ - ………………………… pδike - …………………………..

rikkus - …………………….  tυde - …………………………..

ema - ………………………. tuli - …………………………….

sυber - ……………………   valgus - …………………………