VI KLASS

5. Vana-Kreeka

Matemaatika

NUPUTA!
ARVUTA JA NUPUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
OSA LEIDMINE
TERVIKU LEIDMINE
Tekstülesanded
MÕTLE JA ARVUTA!
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
TEKSTÜLESANDEID
KOOSTA ISE TEKSTÜLESANDEID!

KIIRUS JA VAHEMAA 1
KIIRUS JA VAHEMAA 2
KIIRUS JA VAHEMAA 3
KIIRUS JA VAHEMAA 4

1. TUNNI LISA 1 - kordamine
1. TUNNI LISA 2 - kordamine
2. TUNNI LISA 1 - ringjoon ja ring

2. TUNNI LISA 2 - ringjoon ja ring
3. TUNNI LISA 1 - täispööre. Ringi sektor

3. TUNNI LISA 2 - täispööre. Ringi sektor
4. TUNNI LISA 1 - ringjoone pikkus

4. TUNNI LISA 2 - ringjoone pikkus
5. TUNNI LISA 1 - ringjoone pikkus

5. TUNNI LISA 2 - ringjoone pikkus
6. TUNNI LISA 1 - ringi pindala

6. TUNNI LISA 2 - ringi pindala
7. TUNNI LISA 1 - ringjoone pikkus

7. TUNNI LISA 2 - ringjoone pikkus
8. TUNNI LISA 1 - kordamine
8. TUNNI LISA 2 - kordamine
9. TUNNI LISA 1 - sektordiagramm
9. TUNNI LISA 2 - sektordiagramm
10. TUNNI LISA  1 - kordamine
10. TUNNI LISA 2 - kordamine
11. TUNNI LISA 1 - kordamine

11. TUNNI LISA 2 - kordamine
12. TUNNI LISA 1 - kordamine

12. TUNNI LISA 2 - kordamine
13. TUNNI LISA 1 - mis on kolmnurk?

13. TUNNI LISA 2 - mis on kolmnurk?
14. TUNNI LISA 1 - ülesandeid kolmnurgast

14. TUNNI LISA 2 - ülesandeid kolmnurgast
15. TUNNI LISA 1 - peegeldus sirgest
15. TUNNI LISA 2 - peegeldus sirgest