Maateadus

1. Millised arenguetapid on läbi teinud Maa? ( 5 etappi)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Millised muutused toimusid eri aegkondades?

Laamade liikumine - ..............................................
Kurrutused, kurdmäestike teke - ..............................................
Platvormide ja kilpide teke - ..............................................
Kulunud mäestikud - ..............................................
Suured tasandikud - ..............................................
Pangaea lagunemine - ..............................................
Lauraasia ja Gondvana lagunemine - ..............................................
Hindustani poolsaare teke - ..............................................
Alpi kurrutus, Himaalaja teke - ..............................................

3. Kuidas jagatakse uusaegkond, alusta hilisemast perioodist, kui kaua kestsid eri perioodid?
............................................. - 39 miljardit
............................................. - 25 miljardit
............................................. -  2 miljardit
............................................. -  100 000a

4. Mille poolest on eriline kvaternaariajastu?

...................................................................................................................................................

5. Jaota tähtsamad LOODUSVARAD

ammendamatud ammenduvad


MAAVARAD, PÄIKESEENERGIA, LOOMASTIK, TUULEENERGIA, ÕHK, VOOLUVEE ENERGIA, TÕUSU-MÕÕNA ENERGIA, MULD, HOOVUSTEENERGIA, TAIMESTIK, MAA SISEENERGIA

6. Millised on taastuvad loodusvarad? Defineeri ja nimeta need.

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Kuidas jagatakse maavarad kasutusalade järgi (3)?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

8. Tähtsamad metallid ja mida neist saab?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Vastused:
1.  ÜRGAEGKOND, AGUAEGKOND, VANAAEGKOND, KESKAEGKOND, UUSAEGKOND
2. Laamade liikumine- ÜRGAEGKOND
Kurrutused, kurdmäestike teke ÜRGAEGKOND
Platvormide ja kilpide teke AGUAEGKOND
Kulunud mäestikud VANAAEGKOND
Suured tasandikud VANAAEGKOND
Pangaea lagunemine VANAAEGKOND
Lauraasia ja Gondvana lagunemine KESKAEGKOND
Hindustani poolsaare teke VANAAEGKOND
Alpi kurrutus, Himaalaja teke- VANAAEGKOND
3. PALEOGEEN 39 miljardit
NEOGEEN 25 miljardit
KVATENAAR 2 miljardit
ANTROPOGEEN 100 000a
4.
SIIS TOIMUS KLIIMA JAHENEMINE, MIS TÕI KAASA JÄÄAJAD
5.
ammendamatud: PÄIKESEENERGIA, TUULEENERGIA, VOOLUVEE ENERGIA, TÕUSU-MÕÕNA ENERGIA, HOOVUSTEENERGIA, MAA SISEENERGIA
ammenduvad: TAIMESTIK, LOOMASTIK, MAAVARAD, ÕHK, MULD

6. ÕHK, VESI, LOOMAD, TAIMED, METS. TAASTUVAD LOODUSVARAD ON NEED MIDA SAAB UUESTI KASUTADA
7. KÜTUSED (NAFTA), METALLID (RAUAMAAGID), EHITUSMATERJALID (LIIV, PAEKIVI)
8. RAUD -MALMI, TERAST, TÖÖRIISTU, MASINAID
   VASK - ELEKTRISEADMED, VOOLUJUHTMED
POLÜMETALL - EHTED, FOTOMATERJALID, HÕÕGNIIDID