ÜleujutusedVäga palju inimesi elab jõeäärsetel madalikel ja suudmealadel, kus on tavaliselt viljakamad mullad.
Ootamatu või eriti kõrge suurvee korral võivad nad osutada üleujutuse ohvriteks. Seal, kus jõgedes on
tihti suurvesi on mõnel aastaajal tavaline, püütakse üleujutusi vältida, ehitades piki jõekaldaid
kaitsetamme. Ent alati ei aita needki.
1931 aasta augustis hukkus üle kolme ja poole miljoni inimese Huanghe jõe üleujutuse tagajärjel,
mille põhjustasid paduvihmad ja kaitsetammide halb seisukord. Teise Hiina suure jõe Jangtse orus elab
üleujutuste piirkonnas ligi 40 miljonit inimest. Kaitsetammide varjus elavad miljonid ühendriiklased
Mississippi ääres, itaallased Po orus jpt.
Eriti ohtlik on aga ootamatu suurvesi, mida ette ei teate ja mille eest kaitsta ei osata. Seda võib
põhjustada näiteks torm, mis ei lase niigi rohkeveelisel jõel vabalt merre suubuda. Sellised
üleujutused tabavad sageli Bangladeshi. Näiteks 1970. aastal uppus mõne päevaga üle 200 000 inimese.
1995. oli Norras erakordselt soe ja mägede nõlvadel sulas lumi väga kiiresti. Sulavesi voolas kokku
kitsastesse orgudesse ja tekitas sealsetel jõgedel seninägemata kõrgvee. Tänu päästeteenistuste heale
tööle oli hukkunuid vähem, kuid varaline kahju oli väga suur.

kasutatud kirjandus: 7. klassi geograafia õpik