Ajaloo tööleht 5. klassile

 

Teema: Keskaeg Eestis (kordamine)

 1. Kirjuta, kuidas ja kelle vahel oli jaotatud Eesti territoorium keskaja alguses.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

 2. Ühenda õiged paarilised.

  mõis

  kaupmeeste ühendus

  linnaõigus

  suur majapidamine

  kümnis

  kaubalinnade ühendus

  gild

  maks

  Hansa Liit

  linna elu korraldavad seadused

 3. Järjesta Jüriöö ülestõusu sündmused nende toimumise järjekorras.

  ...... Taani kuningas müüb Eesti alad Liivi ordule.

  ...... Eestlaste väe liikumine Tallinna alla.

  ...... Eestlaste juhtide hukkamine Paides

  ...... Harjumaa mõisate ja kirikute põletamine.

  ...... Lahing Tallinna all.

  ...... Ülestõusu mahasurumine Läänemaal.

 4. Täida lüngad.

Hansalinnad olid tavaliselt ka ....................... linnad. Kaupmehed püüdsid oma maju ehitada tee äärde, mis ühendas ....................... ja ....................... Võõrad kaupmehed rajasid sinna oma ............................................. Rikas kaubalinn oli ümbritsetud ................................... Linnamajad olid ..................................... ja ....................................... , tänavad olid ....................................... Väljaspool linna elasid peamiselt .......................................................