EESSÕNA

    Käesolev  kogumik pole minu isikliku mõttetöö vili. See on sündinud paljude aastate töö tulemusena. Olen läbinud hulga käsitööalaseid kursuseid; külastanud erinevaid haridusasutusi Eestis, Soomes, Rootsis; käinud õpilastööde näitustel; uurinud Soomes väljaantava ajakirja "Askartelu lehti " erinevaid numbreid. Kõik nähtu - õpitu sai hoolega üles märgitud. Oma igapäevatöös klassiõpetajana ka usinasti kasutatud. Arvan, et kuna see materjal on mind minu igapäevatöös aidanud, võiks sellest olla kasu ka teistele klassiõpetajatele.
    Minu ideede kogumik pole üles ehitatud rangelt riikliku ainekava nõudeid järgides. See on pigem abimees õpetajale - siit saab ideid, mida võiks teha teatud ainelõikude käsitlemisel, pikapäevarühmas vaba aja sisustamisel, ringitöös.
 
    Toodud ideid saab rakendada riikliku ainekava õppesisus toodud järgnevate teemade käsitlemisel:

¤    Paberi ja kartongitööd
¤    Meisterdamine
¤    Õmblemine
¤    Lõngatööd ja heegeldamine
¤    Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused
 
    Minu sügav lugupidamine ja tänusõnad proua Koido Vutt`ile, kelle paljud ideed ja õpetussõnad on  tema lahkel loal käesolevas töös kajastust leidnud. Tahan öelda oma tänusõnad õpetaja Koido Vutt`ile selle eest, et ta on  suutnud nii paljudes inimestes äratada käsitööhuvi, näidanud kätte teeotsa, kust on kerge edasi minna. Ja et ta nii särava isiksusena on suutnud kõikidel oma kursustel luua sellise lõbusa - sõbraliku - töise meeleolu, et kohe tahad kõike uut õppida ning mis peaasi - seda õpitut oma töös ka kohe ellu viia!  

Tagasi