S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Assimilatsioon

Assimileerimine tähendab vähemusgrupi eripära mahasurumist ning enamuse keele ja kommete ülevõtmist, millega kaasneb identiteedi muutus. Selle väljundiks võib olla emakeele kasutamise keelustamine, emakeeles hariduse omandamise või ka teatud traditsioonide ja tavade järgimise keelamine. 

Integratsioonist erinebki assimileerimine selle poolest, et integratsiooni puhul tunnustatakse lisaks enamuse keele ja kultuuri tundmaõppimise vajalikkusele ka vähemuse kultuuri väärtuslikkust. Inimesed võivad assimileerumise kasuks ka ise otsustada, kuid enamusel juhtudel toimub see vastu nende tahtmist.

  • Milliseid näited sa oskad tuua assimilatsioonipoliitika tagajärgedest?
  • Millistes riikides see on toimunud? 
  • Millised rahvad on selle tagajärjel kõige rohkem kannatanud?
  • Kas oskad näiteid tuua ka Eesti ajaloost?

 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee