S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Sotsiaalne eraldatus

Sotsiaalne eraldatus on sotsiaalse integreerituse vastand. See võib olla diskrimineerimise tagajärg rahvusliku või etnilise päritolu, seksuaalse orientatsiooni või muu sellise tõttu. 

Sotsiaalse eraldatuse protsessi tagajärjeks võib olla vaesus, erinevate gruppide vahelise vaenulikkuse teke, hariduse omandamise võimatus, tervise kaitsest, ühiskondlikust tegevusest loobumine. 

Selline eraldatus võib tekkida muuhulgas ka seadusandluse otsese või kaudse diskrimineeriva toime tulemusena. Näide sotsiaalsest isolatsioonist – asotsiaalsed inimesed.

  • Too näiteid sellistest nähtustest oma ümbruskonnas?
  • Kuidas saaks vältida sotsiaalset eraldatust?

 

 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee