INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Tolerantsus ehk sallivus

Sallivus tähendab maailma kultuuride mitmekesisuse, nende väljendusvormide ning erinevate inimtüüpide austamist ning hindamist. 

See väljendub teadmiste omandamises, avatuses, vastastikuses suhtlemises, mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja veendumusvabaduse tunnustamises. Inimene ei sunni teistele peale oma seisukohti, kuid samas saab ka tema olla tema ise oma arvamust maha surumata. See tähendab ka kõikide inimeste põhiõiguste ja –vabaduste tingimusteta tunnustamist. 

Samas ei tähenda see aga näiteks sallivust sotsiaalse ebaõigluse, diskrimineerimise või muude sarnaste taunitavate tegude, arvamuste ja tõekspidamiste suhtes.

  • Milles avaldub sinu tolerantsus? 
  • Milliseid tolerantsuse liike oskad nimetada? 
  • Missugune tähtsus on tolerantsusel meie elus? 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee