S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Eelarvamused

Eelarvamus tähendab juba enne inimesega tegelikult tutvumist tema kohta arvamuse kujundamist, seejuures eeldatakse teatud omaduste olemasolu, mida omistatakse inimesele näiteks tema rassi, rahvusliku, etnilisse või sotsiaalsesse gruppi kuulumise tõttu. Nende ideede paikapidavust ei ole inimene tegelikult üldse saanudki veel kontrollida.

Püsivaks muutunud eelarvamusi nimetatakse stereotüüpideks.

Eelarvamustega inimene kaldub nägema ainult selliseid asju, mis kinnitavad ja nii omakorda veelgi tugevdavad tema senist eelarvamust.

  • Milliseid eelarvamusi oled täheldanud enda juures, oma perekonnaliikmetel, sõpradel, tuttavatel?
  • Oled sa püüdnud neid analüüsida?
  • Kui jah, siis milliseid tähelepanekuid oled teinud?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee