S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Lapse õiguste konventsioon

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee võttis 20. novembril 1989. aastal vastu Lapse õiguste konventsiooni. Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga 26. septembril 1991. aastal ja see jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991. aastal. Lapse õiguste konventsiooni on ratifitseerinud peaaegu kõik maailma riigid, kuid kahjuks ei ole seda teinud näiteks Ameerika Ühendriigid.

Kuigi rahvusvahelised inimõiguste normid juba tagavad igaühele neis dokumentides nimetatud õigused vahetegemiseta rassi, nahavärvi, soo, keele, usu, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvuse, sotsiaalse päritolu, varandusliku seisu, sünnistaatuse või muu sarnase kriteeriumi alusel, on lapse õiguste kaitseks sõlmitud eraldi konventsioon. Seda eelkõige sellepärast, et lapse täielikuks ja harmooniliseks arenguks peab laps kasvama perekonna keskel, kus valitseb õnne, armastuse ja üksteisemõistmise õhkkond, mis aitab last ette valmistada iseseisvaks eluks ühiskonnas. Laps vajab erilist kaitset oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse tõttu.

  • Kas Sa tead, kui mitu riiki on Lapse õiguste konventsiooni ratifitseerinud? 

  • Kas oskad nimetada riike, mis seda teinud ei ole?

  •  Kas Sa tead, miks need riigid seda siiani teinud ei ole?

LAPSE ÕIGUSED

1. Lapse õiguste konventsioon
2. Kellele need õigused kuuluvad?

3. Lapse huvide kaitse põhimõte

4. Lapse õigused

5. Lapse Õiguste Komitee

6.
Laste kaitse Eestis

Vaata lisaks

Kogu tekst prindimiseks 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee