S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Mitmekultuuriline Eesti

Eestit peab oma koduks umbes 1,4 miljonit inimest. Kuigi paljud meist räägivad eesti keelt, kasutavad paljud emakeelena ka muid keeli, näiteks vene keelt. Peale erinevate keelte, mida kasutame, on meil ka erinev juuste ja silmade värv, meie kombed ja tavad, meie kasvatus, ehk ka mõtlemis-ja elamisviis. Elame ühiskonnas, kus valitseb suur mitmekesisus nii rahvuste, religiooni, mõttelaadi jm. osas.

Oma soodsa majandusgeograafilise asukoha tõttu on Eesti alati meelitanud ligi inimesi teistest riigidest. Eesti rannikul asunud meresadamad aitasid kaasa kaubanduslike ja kultuurikontaktide tekkimisele. Sakslased, rootslased, soomlased, venelased ja mõned teisedki rahvused on oma kultuuri Eestimaa pinnal välja arendanud juba mitmeid sajandeid tagasi. Nii muutuski meie maa multikultuurseks maaks, kuhu asusid külg külje kõrval elama paljude erinevate rahvuste esindajad. 

Tänapäeva maailmas on enamik riike mitmekultuursed, mis tähendab, et seal elavad mitmesugustest rassidest ja rahvustest inimesed, kes tunnistavad erinevaid religioone, räägivad erisuguseid keeli ja omavad igaüks oma kultuuritraditsioone.

  • Millised on sinu kontaktid teiste rahvuste esindajatega?
  • Kas sinu klassis või koolis on mitmest rahvusest inimesi?
  • Kas sa tead, milliseid keeli peale eesti ja vene keele veel Eestis räägitakse?
  • Milliseid keeli peale emakeele oskad/õpid sina?
  • Miks on muude keelte oskus vajalik?
  • Millised religioonid on Eestis laialt levinud?

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

1. Mitmekultuuriline Eesti
2. Mitmekultuuriline Euroopa
3. Mitmekultuurilise ühiskonna väärtused
4. Rahvus
5. Rahvusvähemused

6. Rahvusvahelised organisatsioonid
7. Integratsioon
8. Demokraatia
9. Mittekodanikud
10. Kodakondsus
11. Naturalisatsioon

12. Riigikeel

Kogu tekst .htm formaadis 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee