S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Inimõigustega seotud päevad

 

 • 8. September – Rahvusvaheline kirjaoskuse päev
 • Septembri kolmas teisipäev – Rahvusvaheline rahupäev

Septembri kolmandal teisipäeval alustab ÜRO Peaassamblee oma iga-aastast istungit, kus arutatakse paljude probleemide üle, et tugevdada rahu ja koostööd maailma riikide ja rahvaste vahel.

 • 16. oktoober – Maailma toidupäev

1945. aastal loodi Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon.
Rääkige sel päeval toidust, toiduvarudest ja nälja põhjustest maailmas

 • 17. oktoober – Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev

Uurige UNDP koduleheküljel,  kui palju on maailmas vaeseid inimesi ning mida tehakse selleks, et võimaldada inimestel paremini elada.

 • 16. november – Sallivuse päev
 • 20. november – Rahvusvaheline laste päev

Sellel päeval 1959. Aastal võtsid maailma riigid vastu Lapse Õiguste Deklaratsiooni. Samal päeval 1989. Aastal – 30 aastat hiljem – võeti vastu Lapse Õiguste Konventsioon, mis kohustab kõikide maade valitsusi tagada lastele hea elu. 
Arutage, millised on laste ja noorte probleemid Eestis.

 • 1. detsember – Maailma AIDSi päev

Alates 1988. Aastast soovitab Maailma Tervishoiuorganisatsioon teadvustada HIV/AIDSi vastu võitlemist. See haigus on levinud üle kogu maailma ning laieneb pidevalt. Vaata siin
Rääkige sel päeval AIDSist, tema levimise viisidest ning kuidas ennast selle eest hoida. Vaata siin

 • 10. Detsember – Inimõiguste päev

Sellel päeval 1948. Aastal võttis ÜRO Peaassemblee vastu Inimõiguste Ülddeklaratsiooni

 • 7. aprill – Maailma Tervisepäev

Maailma Tervisorganisatsioon (WHO) kuulutas selle päeva tervispäevaks juba 1948. Aastal.
Arutage terviseprobleemide ja haiguste üle, mis ikka veel inimkonda ohustavad (näiteks lastehalvatus, tuberkuloos, HIV/AIDS)

 • 8. mai – Punase Risti päev

Sellel päeval 1828. Aastal sündis Sveitsis Henry Dunant – Punase Risti liikumise looja. Noore kaupmehena rändas ta sõjast laastatud Itaalias, kus ta oli vapustatud haigete ja haavatud sõdurite halvast kohtlemisest. Ta kirjutas kuulsa raamatu pealkirjaga “Solferino mälestused”, mis sai kiiresti tuntuks ning mõjutas tugevasti 1863. Aastal loodud Punase Risti liikumist.
Tutvustage sel päeval, millist tööd teeb Punane Rist maailmas ja Eestis 

 • 15. mai – Rahvusvaheline perepäev

Seda päeva tähistati esmakordselt 1994.aastal, et tugevdada perekonda kui inimese peamist emotsionaalset ja materiaalset tuge, teadvustada kaasaja perekonna probleeme ja rõhutada iga pereliikme võrdeid õigusi ja kohustusi.
Arutage sel päeval perekonna rollist ühiskonnas ning selgitage, kuidas saab perekond kaasa aidata inimõiguste kaitsele.

 • 21. mai – Maailma kultuuriarengu päev

Seda päeva tähistati esmakordselt 1991. Aastal ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) initsiatiivil. Selle päevaga soovitakse rõhutada kultuuride tähtsust maailma arengus, tugevdada inimeste kultuurilist identiteeti ja rahvusvahelist kultuurialast koostööd.
Võtke osa sel päeval kultuuriüritustest, vestelge maailma erinevatest kultuuridest.

 • 28. mai Amnesty Internationali päev

Sellel päeval 1961. Aastal loodi Amnesty International  – sõltumatu ülemaailmne liikumine, mis korraldab kampaaniaid inimõiguste kaitseks, eriti piinamise, julma kohtlemise, õiglaste kohtuprotsesside saavutamiseks ja nende inimeste vabastamiseks, keda vangistatakse nende poliitiliste vaadete pärast.
Selle päeval rääkige poliitilistest vangidest. Kutsuge rääkima selle organisatsiooni  tegevusest mõni Amnesty Eestis liige.

 • 5. juuni – Maailma keskkonna päev

Sellel päeval 1972. Aastal peeti suur keskkonna alane konverents Stockholmis, Rootsis, kus loodi ÜRO Keskkonna Programm ning arutati paljude keskkonna probleemidest ning otsiti lahendusi nende piiramiseks.
Arutage, millised keskkonnaprobleemid ohustavad teie piirkonda või kogu Eestit. 


Siin on mõned kalendripäevad, millest ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid soovitavad meil teadlikud olla. 

Looge oma klassi kalender või veebilehekülg, mis sisaldab teavet, pilte, joonistusi, mis aitaksid meil paremini aru saada erinevatest probleemidest ja nende lahendustest.

printimiseks

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee