S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Pagulased

Ilma inimõiguste rikkumiseta ei oleks ka pagulust. Pagulane põgeneb isikliku tagakiusamise ja rõhumise eest. Sõda, nälg ja vaesus on sageli põgenemise ajendiks.

Pagulane on isik, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma, sest teda kiusatakse taga kas tema rassi, usutunnistuse, ühiskondliku positsiooni, rahvuse või poliitiliste seisukohtade tõttu. Pagulane ei saa koju pöörduda enne, kui sealsed tingimused ei ole paranenud. Pagulasel puudub oma riigi kaitse.

Pagulane ei ole isik, kes saab ise otsustada, millal ta lahkub kodumaalt ja ta võib soovi korral kodumaale naasta. Migrant ei ole pagulane, sest ta jätab tihti oma kodumaa maha parema elatustaseme või töö tõttu.

Varjupaigataotleja on isik, kes näiteks pärast Eestisse saabumist taotleb siin Eesti riigi kaitset. Turvapaigataotlejale antakse pagulase staatus ja õigus jääda Eestisse, kui ta tõestab, et ta ei saa tagakiusamise kartusel koju tagasi pöörduda. 

  • Kes on pagulane?
  • Missuguste inimõiguste rikkumine sunnib inimesi lahkuda oma kodumaalt?
  • Kes ei ole pagulane?
  • Kes on varjupaigataotleja?
  • Miks nii palju inimesi põgeneb?

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

1. Pagulased
2. Kuidas inimesed saavad pagulasteks?
3. Kui palju on maailmas pagulasi
4. Kes tegeleb pagulaste probleemidega?
5. Ka nemad olid pagulased
6. Tuntud väliseestlased
7. 90-te pagulased
8. Rahvusvaheline pagulaskaitse
9. Pagulased-lapsed
10. Jacobi jutustus
11. Kuidas sa veel saaksid süvendada oma teadmisi pagulusest?
 
12. Ankeet "Mida me teame pagulastest?"

Kogu tekst .htm formaadis 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee