Elu keskaegses linnas, kirjavormis.
(Pagari õpipoiss kirjutab oma perele.)Tere, kõik see pere!
Olen nüüd juba pikemat aega linnas elanud ning paljugi näinud. Üks teine õpipoiss on mulle linna vabal
ajal tutvustanud. Pagar on hea mees ning on vahel meile saiagi linna peale kaasa andnud.
Esimene koht, kus me minu palvel käisime, oli linnamüür. Sinna tahtsin ma lähemalt uurima minna juba
siis, kui me isaga suurest peaväravast sisse sõitsime. See on nii kaugelt kui ka lähedalt oma paljude
tornidega vägev. Lahke vahi abil sain ka müüril ning tornides käia. Kas te teadsite, et tornid ei ole
ainult vahipidamiseks, vaid ka relvaladudeks. Vahiga juttu puhudes sain teada ka, et isegi pimedas,
kui neid hästi näha pole, valvavad nad linna. Müüril on ka väga hea vaade, nägin sealt linna kõiki
tänavaid alates suurtest peatänavatest lõpetades väikeste ja kitsaste kõrvaltänavatega, turuplatsi
koos selle kõrval asuva raekojaga, kirikut kõrge torniga, teisi hooneid ning laasi, mis ulatusid
silmapiiri taha.
Linnas ringi käies olen märganud, et enamus tänavaid on muldkattega, ainult peatänavad on kaetud
munakividega. Oludest sõltumata on tänavad aga alati inimesi täis, mis vihmastel ilmadel vaatepildi
koomiliseks muudab, kuna muldkattega teed muutuvad porimülgasteks ja siis vaata inimesi nigu
põrssakarja.
Suurim inimeste kogunemiskoht on turuplats, kus alati midagi toimub. Seal kaubeldakse, pidutsetakse
ning hukatakse rahva silme all inimesi! Nägin üht hukkamist, kus tapeti mees kiriku vara rüüstamise
ning kirikuõpetaja peksmise pärast. Turuplatsil on üks rist, millele on kirjutatud: "Jumal jälgib, et
keegi ei rikuks tururahu"- see aga päevavargaid ja huligaane ei huvita. Veel seisab seal häbipost, kus
iga päev keegi oma patte seistes peab kahetsema.
Turuplatsi kõrval seisab raekoda, kus käib koos raad, peetakse vahel pulmi ning keldrikorrusel
tavatseb peenem seltskond kõrtsis käia. Maja on suur, 3 korrusega. Keldrikorrusel on siis peenem
kõrts, esimesel asuvad kõiksugused poed, teisel suur saal pidude pidamiseks ning kolmandal korrusel
käib mõnes väiksemas ruumis nt. raamatukogus koos raad. Ise pole ma raekojas käinud, kuid teen seda
kindlasti.
Turuplatsist paarsada meetrit eemal seisab suure torniga kirik, mis on seest palju kaunim kui väljast,
paljude arust on see seest liigagi uhke. Kirikus käiakse igal pühapäeval jutlust kuulamas, kes ei käi,
sellele vaadatakse kohe viltu. Kiriku lähedal asub hospidal, koht kus elavad vaesed ja haiged, kes
elatuvad annetustest. Selle hoone sisemus ja välimus on üksluine ning nukker.
Ühed esinduslikumad hooned on gildi-ja tsunftihooned, kus käivad koos kaupmehed ja käsitöölised.
Väljast on nad väga uhked, nikerdused ustel ja puha, aga ma arvan, et nad on seest veelgi stiilsemad
ning ilusamad. Suurema osa ülejäänud hoonetest moodustavad külg küljes kinni olevad elumajad. Puumaju
ehitada ei tohi (punase kuke pärast), muidu saad trahvi.
Toon näiteks minu maja, kus mina elan. Maja on paekivist, keldrikorrusel hoitakse igasuguseid
aiasaadusi ning muud kola, esimesel korrusel on köök ning ühtlasi ka pagari töökoda, teisel elame mina
ja Tõnu ning kolmandal elab peremees oma naisega. Pööningul on laoruum, kuhu tõmmatakse kaup vintsi
abil ülesse ning katuseluugist sisse. Katus on tehtud saviplaatidest ning ukse kohal ripub märk, mille
abil saadakse teada, kes majas elab. Maja koos selle sees oleva küpsetuslõhnaga on õdus elupaik, kus
minagi paikselt elada tahaksin.
Tulge varsti linna!

Ats